HAKKIMDA

ABBAS TÜRNÜKLLÜ

Kişilerarası ve gruplararası anlaşmazlık çözümü, müzakere, arabuluculuk, aile ve boşanma arabuluculuğu,  gruplar arası temas ve göç konularında eserleri olan Abbas Türnüklü, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümünde lisans (1992) ve yüksek lisans eğitimini (1995), İngiltere’de Leicester Üniversitesinde doktorasını (1999) tamamlamıştır.  Hâlihazırda Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanı olarak, kişilerarası ve gruplar arası anlaşmazlıklar, müzakere, aile arabuluculuğu, boşanma arabuluculuğu, gruplar arası ilişkiler, gruplar arası temas ve göç sayılabilir. Bu alanlarla ilgili, çok sayıda araştırma makalesini yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlamıştır. Evli, bir çocuk babasıdır.

Yayınlar:

Makaleler:

 1. Bagci, S., Turnuklu, A., Tercan, M., Cameron, L., & Turner, R. (2023). Have some confidence in contact: Self‐efficacy beliefs among children moderate the associations between cross‐group friendships and outgroup attitudes. Journal of Applied Social Psychology, 53(2), 101-111. DOI: 10.1111/jasp.12929
 2. Erarslan-İngeç, Ö., Özateşler-Ülkücan, G., Türnüklü, A. & Tulum-Akbulut, S. (2023) Effects of Family and Social Group Reactions to Intermarriage Decisions in Turkey, Marriage & Family Review, 59(5), 351-377, DOI: 10.1080/01494929.2022.2161032
 3. Tulum-Akbulut, S., Özateşler-Ülkücan, G., Erarslan-İngeç, Ö., Türnüklü, A. & (2023). “We agree more than disagree”: Exploring conflict in Alevi-Sunni intermarriages in Turkey. International Journal of Intercultural Relations 96 101863. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2023.101863
 4. Bagci, S. C., Yalcin, F. T., Turnuklu, A., Vezzali, L., Tercan, M., & Yilmaz, A. D. (2023). Looking for your cross‐group friends after the breakout? Children’s intergroup contact behaviours before and after the onset of COVID‐19. British Journal of Social Psychology, 62, 1036-1055. DOI: 10.1111/bjso.12616
 5. Bagci, S. C., Baysu, G., Tercan, M., & Turnuklu, A. (2022). Dealing with increasing negativity toward refugees: A latent growth curve study of positive and negative intergroup contact and approach-avoidance tendencies. Personality and Social Psychology Bulletin, 1-13. 10.1177/01461672221110325
 6. Türnüklü, A., Özkan, Ö. S. ve Tercan, M. (2021). İlkokul sınıf öğretmenlerinin Türkiyeli ve Suriyeli öğrencilerin birbirlerine ilişkin tutumlarına yönelik deneyimleri: Gruplararası tutum. Nesne, 9(21), 656-673. DOI: 10.7816/nesne-09-21-11
 7. Özkan, Ö. S., Tercan, M., Türnüklü, A., & Kaçmaz, T. (2020). Gruplararası olumlu ve olumsuz temas: Aynı sınıfta eğitim gören Türkiyeli ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin sınıf içi ilişkilerinin sınıf öğretmenlerinin gözünden incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(3), 601-630.
 8. Tercan, M., Bisagno, E., Cocco, V. M., Kaçmaz, T., Turnuklu, A., Stathi, S., & Vezzali, L. (2021). Reducing prejudice toward Syrian refugee children: A vicarious contact intervention among Turkish elementary school children. Journal of Community Psychology, 49(2), 564-587. DOI: 10.1002/jcop.22480
 9. Bagci, S. C., Husnu, S., Turnuklu, A., & Tercan, M. (2021). Do I really want to engage in contact? Volition as a new dimension of intergroup contact. European Journal of Social Psychology, 51(2), 269-284.
 10. Bagci, S. C., Verkuyten, M., Koc, Y., Turnuklu, A., Piyale, Z. E., & Bekmezci, E. (2020). Being tolerated and being discriminated against: Links to psychological well-being through threatened social identity needs. European Journal of Social Psychology, 50(7), 1463–1477. https://doi.org/10.1002/ ejsp.2699
 11. Türnüklü, A., Türk, F., Tercan, M. ve Kaçmaz, T. (2020). Gruplararası tutum: Aynı sınıflarda eğitim gören, Türkiyeli ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin birbirlerine yönelik tutumlarına ilişkin okul psikolojik danışmanlarının deneyimleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(2), 565-598. doi: 10.14689/issn.2148-624.1.8c.2s.7m
 12. Bagci, S. C., Stathi, S., Vezzali, L., Turnuklu, A., & Piyale, Z. E. (2021). I (dis) like the way you (dis) like them: The role of extended contact on social distance and attitudes towards the ingroup. British Journal of Social Psychology, 60(1), 95-120.
 13. Bagci, S. C., Turnuklu, A., & Tercan, M. (2020). Positive intergroup contact decreases the likelihood that prejudicial attitudes become avoidant behavioral tendencies. European Journal of Social Psychology, 50(3), 597–613. https://doi.org/10.1002/ejsp.2646
 14. Türk, F., Türnüklü, A., Tercan, M. ve Kaçmaz, T. (2019). Gruplar arası olumlu ve olumsuz temas: Türk ve Suriyeli ilkokul öğrencilerinin sınıf içi etkileşimlerinin incelenmesi. Nesne, 7(15), 214-235. DOI: 10.7816/nesne-07-15-05
 15. Karazor, V., Türnüklü, A., Kaçmaz, T. (2018). Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasında Birlikte Yaşayabiliriz: Gruplararası Empati. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 6(13), 407-438. DOI: 10.7816/nesne-06-13-07
 16. Kaçmaz, T., Türnüklü, A. ve Karazor, V. (2019). Gruplararası temas: farklı sosyal kimliklere sahip üniversite öğrencilerinin, aynı yurt odasında yaşadıkları gruplararası temasın incelenmesi. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 688- 709. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.10m
 17. Ülkücan, Ö. G., Türnüklü, A., İngeç, E. Ö., Akbulut, T. S. (2019). Gruplar arası temas ve çapraz evlilikler: İzmir’de Alevi-Sünni evlilikleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 1-24.
 18. Türnüklü, A., Karzor, V. ve Kaçmaz, T. (2019). Farklı Sosyal Kimliklerimize Rağmen, Aynı Yurt Odasını Paylaşabiliriz: Gruplararası Olumlu ve Olumsuz Temas. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(3), 1205-1231. doi: 10.14689/issn.2148-624.1.7c.3s.13m
 19. Bağcı, S. C. & Türnüklü, A. (2018). Intended, Unintended, and Unknown Consequences of  Contact The Role of Positive–Negative Contact on Outgroup Attitudes, Collective Action Tendencies, and Psychological Well-Being. Social Psychology, doi.org/10.1027/1864-9335/a000355
 20. Bagci, S. C., Turnuklu, A., & Bekmezci, E. (2018). Cross-group friendships and psychological wellbeing: A dual pathway through social integration and empowerment. British Journal of Social Psychology, 57(4), 773–792. http://doi.org/10.1111/ bjso.12267
 21. Bagci, S. C., Turnuklu, A., & Bekmezci, E. (2018). The buffering role of in-group identification and intergroup contact on the association between perceived discrimination and mental health. Journal of Community & Applied Social Psychology, 28(5), 293–305. http://doi.org/10.1002/casp.2357
 22. Türk, F., Kaçmaz, T., Türnüklü, A., Tercan, M. (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Penceresinden Türk ve Suriyeli İlkokul Öğrencilerinin Gruplararası Empati Deneyimlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 17(2), 786-811. doi 10.17051/ilkonline.2018.419304
 23. Sağkal, A. S., & Türnüklü, A. (2017). Barış eğitimi programının lise öğrencilerinin öznel iyi oluş ve umut düzeyleri üzerindeki etkileri. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal7(47), 69-85.
 24. Sağkal, A. S., & Türnüklü, A. (2017). Çocukların Ebeveynler Arası Çatışmalara İlişkin Algıları: Nitel Bir Çalışma. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 376-407.
 25. Türk, F., & Türnüklü, A. (2016). Akran arabuluculuk eğitiminin lise öğrencilerinin çatışma çözme becerileri, empatik eğilim ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 1589-1606.
 26. Türk, F., & Türnüklü, A. (2016). Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3). 811-836
 27. Sagkal, A. S., Turnuklu, A., & Totan, T. (2016). Peace education’s effects on aggression: A mixed method study. Eurasian Journal of Educational Research, 64, 45-68, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2016.64.3
 28. Yıldız, D. G., Çetin, H., Türnüklü, A., Tercan, M., Çetin, C., & Kaçmaz, T. (2016). “Polatlı Müzakereci-Arabulucu-Lider Öğrenci Yetişiyor” Projesinin Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 650-670.
 29. Kabasakal, Z. T., Sağkal, A. S. ve Türnüklü, A. (2015). Effects of Peace Education Program on the Violence Tendencies.  Education and Science, 40(182), 43-62. DOI: 10.15390/EB.2015.4704
 30. Sağkal, A. G. A. S., Türnüklü, A., & Kabasakal, Z. T. (2015). Barışyapıcı öğrencilerin barışyapıcılık sürecine ilişkin algıları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 14-26.
 31. Çetin, C., Türnüklü, A.,Turan, N. (2015). Anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk modelinin dönüştürücü etkileri: Arabulucu öğrenciler gözünden bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 383-411. http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.97238
 32. Sağkal, A. S., Kabasakal, Z. T., & Türnüklü, A. (2015). Sınıf İklimi Envanteri’nin (SİE) Türkçe’ye Uyarlanması. Ilkogretim Online, 14(4), 1179-1192. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.30422
 33. Sağkal, A. S., Türnüklü, A., & Totan, T. (2012). Kişilerarası barış için empati: Barış eğitiminin empati becerilerine etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1447-1460.
 34. Türnüklü, A. (2011). Peer mediators’ perceptions of the mediation process. Education and Science, 36(159), 179–191.
 35. Kaçmaz, T., & Türnüklü, A. (2011). Akran arabulucuların perspektifinden çatışan öğrencilerin arabuluculuk sürecinde yaşadığı zorluklar. İlköğretim Online, 10(3), 798-811.
 36. Kaçmaz, T., Türnüklü, A., & Türk, F. (2011). Akran arabulucuların gözünden ilköğretim öğrencilerinin arabuluculuk sürecinde yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 4(4), 555-579.
 37. Turnuklu, A., Kacmaz, T., Gurler, S., Sevkin, B., Turk, F., Kalender, A., & Zengin, F. (2010). The effects of conflict resolution and peer mediation training on primary school students’ level of aggression. Education 3–13, 38(1), 13-22. https://doi.org/10.1080/03004270902760668
 38. Turnuklu, A., Kacmaz, T., Gurler, S., Turk, F., Kalender, A., Zengin, F. & Sevkin, B. (2010) The effects of conflict resolution and peer mediation training on Turkish elementary school students’ conflict resolution strategies, Journal of Peace Education, 7:1, 33-45, DOI: 10.1080/17400200903370928
 39. Turnuklu, A., Kacmaz, T., Sunbul, D., & Ergul, H. (2010). Effects of conflict resolution and peer mediation training in a Turkish high school. Australian journal ov Guidance and Counselling, 20(1), 69-80.
 40. Türnüklü, A., Kaçmaz, T., Gürler, S., Kalender, A., Zengin, F., & Sevkin, B. (2009). The effects of conflict resolution and peer mediation education on students’ empathy skills. Egitim ve Bilim, 34(153), 15-24.
 41. Turnuklu, A., Kacmaz, T., Sunbul, D., & Ergul, H. (2009). Does peer-mediation really work? Effects of conflict resolution and peer-mediation training on high school students’ conflicts. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1(1), 630–638. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.112
 42. Türnüklü A, Kaçmaz T, Türk F, Kalender A, Sevkin B, Zengin F. (2009). Helping students resolve their conflicts through conflict resolution and peer mediation training.”,World Conference on Educational Sciences, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1(1), 639-647. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.113
 43. Türnüklü, A., ve Galton, M. (2001). Students’ misbehaviours in Turkish and English primary classrooms. Educational Studies, 27(3), 291-305.
 44. Turnuklu, A. (2004). Examining Interpersonal conflicts among middle school students in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Studies, 9(1), 87-100
 45. Turnuklu, A., ve Yildiz, V. (2002). Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma stratejileri (I). Çağdaş Eğitim, 284, 22-27.
 46. Türnüklü A. ve Yıldız, V. (2002). Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma stratejileri (II). Çağdaş Eğitim, 285, 32-36.
 47. Türnüklü, A. (2004). Okullarda sosyal ve duygusal öğrenme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(1), 136-152.
 48. Türnüklü, A. (2005). Lise yöneticilerinin çatışma çözüm strateji ve taktiklerinin sosyal oluşturmacılık kuramı perspektifinden. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 11(42), 225-278.
 49. Türnüklü, A. ve Şahin, İ. (2002). İlköğretim okullarında öğrenci çatışmaları ve öğretmenlerin bu çatışmalarla başa çıkma stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(30), 283-302.
 50. Türnüklü, A. ve Şahin, İ. (2004). 13-14 yaş grubu öğrencilerin çatışma çözme stratejilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 7(13), 45-61.
 51. Türnüklü, A., & Bekmezci, E. (2010). Sosyal yapılandırmacılığın penceresinden öğrencilerin davranışlarının yönetimi. Eğitime Bakış Dergisi, 6(16), 27-31.
 52. Türnüklü, A., & İlleez, M. (2006). Öğretmenlerin, öğrenci çatışmalarını çözüm strateji ve taktiklerinin sosyal oluşturmacılık perspektifinden İncelenmesi. Eurasian Journal of Educational Research, 22(1), 221-232.
 53. Türnüklü, A., Şahin., İ. ve Öztürk, N. (2002). İlköğretim okullarında, öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velilerin çatışma çözüm stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 574-594.
 54. Türnüklü, A., ve Şahin, İ. (2003). İlköğretim okullarında çatışma stratejilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Çağdaş Eğitim, 297, 11-21.
 55. Yıldız, V. ve Türnüklü, A. (2002). İlköğretim okullarında öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışların öğretmenleri rahatsız etme düzeyi. Eğitim araştırmaları, 9, 157-164.
 56. Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y., & Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetim Dergisi, 27, 417-441.
 57. Türnüklü, A. (2001). Eğitimbilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı arastırma tekniklerinin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim, 26(120), 8-13.
 58. Türnüklü, A. (2001). Sınıfta öğrenme ve öğretme süreçlerini incelemek için kullanılacak bir veri toplama tekniği olarak sistematik gözlem. Eğitim Araştırmaları, 3-4, 126-132.
 59. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 24(24), 543-559.
 60. Türnüklü, A. (2000). İlköğretimde sınıf düzeni. Yaşadıkça eğitim, 65, 36-40
 61. Türnüklü, A. (2000). Sınıf içi davranış yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (21), 141-152
 62. Türnüklü, A. (2000). Sınıf yönetiminin öğretimdeki yeri. Yaşadıkça eğitim, 68, 27-32
 63. Türnüklü, A. (2000). Türk ve İngiliz ilköğretim öğretmenlerinin sınıf içi davranış yönetim stratejilerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (23), 449-466.
 64. Türnüklü, A. (1999). İlköğretimde sınıf içi istenmeyen davranışlar ve nedenleri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 64, 30-34

Ulusal ve Uluslararası Kitaplar Özgün Türkçe

 1. Turnuklu, A., Kacmaz, T., Ikiz, E., & Balcı, F. (2009). Liselerde öğrenci şiddetinin önlenmesi: Anlaşmazlık çözümü, müzakere ve akran–arabuluculuk eğitim program. Ankara: Maya Akademi.
 2. Türnüklü, A. (2006). Sınıf ve okul disiplinine çağdaş bir yaklaşım: Onarıcı disiplin. Ankara: Ekinoks Yayınevi

Çeviri kitap editörlüğü:

 • Aile uyuşmazlıklarında arabuluculuk: Uygulama Esasları. Ankara: Nobel yayımcılık
 • Arabuluculuk Süreci: Anlaşmazlık çözümünde pratik stratejiler. Ankara: Nobel yayımcılık

Ulusal ve Uluslararası Kitap Bölümü

 1. Türk, F. ve Türnüklü, A. (2023). Okullarda öğrenci şiddetini önlemeye yönelik bir model: Akran arabuluculuk uygulamaları. İçinde F. Çorapçı ve A. Doğan (Editör). Çocuk ve ergenler için müdahale programları (ss. 363-382). Ankara: Nobel.
 2. Türnüklü, A. (2021). Göç ve toplumsal bütünleşme: Okul temelli gruplararası temas çalışmaları. İçinde D. G. Yıldız (Editor). Göçmen çocuk ve ergenler: Okul ve sınıf temelli etkinlikler (ss. 31-47). Ankara: Nobel.
 3. Bağcı, S. C. ve Türnüklü, A. (2020). Gruplararası temas kuramı ve okul uygulamaları. İçinde A. Doğan ve D. Y. Kağnıcı (Editor). Göçmen çocuk ve ergenler: Kültürleşme uyum ve eğitim (ss. 161-186). Ankara: Nobel.
 4. Türnüklü, A. ve Çetin, C. (2015). Empati temelli anlaşmazlık çözümü ve akran arabuluculuk uygulamaları. Y. Kabapınar (Editor). Empatiyle gelişmek empatiyi geliştirmek: Çocuk ve empati (ss. 108-134). Ankara: Pegem Akademi.
 5. Türnüklü, A. (2008). Öğrenciler arasındaki çatışmaların çözümünde problem çözme ve arabuluculuk. E. Karip (Editor). Sınıf Yönetimi (ss. 193-232). Ankara: Pegem Akademi.
 6. Türnüklü, A. (2005). Okullarda disiplin kurullarının yerine geçecek alternatif bir yaklaşım: Okul temelli davranış yönetim politikası. A. Altun ve S. Olkun (Editor). Güncel gelişmeler ışığında ilköğretim: Matematik – Fen- Teknoloji-Yönetim  (ss. 191-205). Ankara: